Årsmøtet avlyst

På grunn av manglende påmelding til årsmøtet 27.4 ser vi oss nødt til å avlyse dette.

Det vil bli kalt inn til ekstraordinært årsmøte innen utgangen av september.

Sittende styre har bedt sine medlemslag om tillatelse pr. mail til å bli sittende som interimstyre frem til ekstraordinært årsmøte avholdes.

Mvh

Styret

Rogaland teaterråd

Author rogaland